Styret

HÅKON WINTERSETH (STYRELEDER)

HÅKON WINTERSETH (STYRELEDER)

Firesafe AS

Faglig leder i Firesafe AS og arbeidsgruppedeltaker i standardiseringskomiteer.

Brannfaglig ekspertise for «Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star». Styremedlem siden 2014.

Mobil: +47 982 36 053

HUGO HAUG (NESTLEDER)

HUGO HAUG (NESTLEDER)

Brannteknisk rådgiver i Omsorgsbygg Oslo KF

Elektrofagmann med mer enn 35 års erfaring innen branntekniske fag, med hovedvekt innen automatiske brannalarm- og slokkesystemer, nødlys/nødstrøm, talevarsling og EX-sikring. Akkrediterte sertifiseringer som Risk Manager, samt prosjektering og uavhengig kontroll av brannalarmanlegg. Styremedlem siden 2011.

Mobil: +47 934 45 515

JAN HANTHO (STYREMEDLEM)

JAN HANTHO (STYREMEDLEM)

Fire-Eater AS

Han har vært daglig leder av Haugaland Brannsikring i 15 år, der hovedgeskjeften var passiv brannsikring. Nå jobber han som salgsleder for FireEater Norge AS. Jan er BFOs representant i OFAS. Styremedlem siden 2008.

Mobil: +47 982 42 800

PAUL HALLE ZAHL-PEDERSEN (STYREMEDLEM)

PAUL HALLE ZAHL-PEDERSEN (STYREMEDLEM)

SP Fire Research

Styremedlem siden 2015.

Mobil: +47 930 05 446

BJØRN HARALD TØMMERBAKK (STYREMEDLEM)

BJØRN HARALD TØMMERBAKK (STYREMEDLEM)

Markedsansvarlig SafetyWeb, COWI

Har lang erfaring med prosjektarbeid og rådgivning innen ulike felt for brannsikring – Prosjektering, kontroll av prosjektering og utførelse av bygg under oppføring og eksisterende bygg, brannvernledelse, risikoanalyser og risikostyring.  Bjørn har ledererfaring fra privat sektor, og har hatt en sentral rolle i utarbeidelsen av BFO håndbok for byggeiere. Styremedlem siden 2011.

Mobil: +47 926 14 565

ANNE KATRINE BØE (STYREMEDLEM)

ANNE KATRINE BØE (STYREMEDLEM)

Norconsult

Anne Kathrine Bøe er avdelingsleder for miljø og sikkerhet i Norconsult i Bergen og arbeidsgruppedeltaker i standardiseringskomite. Hun har mer enn 15 års erfaring som brannteknisk rådgiver, med spesialfelt innen tidligfaserådgiving, juridiske spørsmål og eksisterende bygg. Anne Kathrine ble valgt inn som styremedlem i 2017.

Mobil: +47 910 08 700

BENGT SLETTLI (VARA)

BENGT SLETTLI (VARA)

Total Brannsikring AS

Bengt Slettli er daglig leder og faglig leder for Total Brannsikring AS i Alta. Han har praktisert brannteknisk rådgivning i vid forstand siden 1992, og selskapet er sentralt godkjent i tiltaksklasse 3. Han har lang erfaring innen entreprenørvirksomhet på bygg, og har bred erfaring innen utførelse og prosjektering innen passiv brannsikring.  Bengt Slettli ble valgt inn som varamedlem til styret i BFO i 2017.

Mobil: +47 916 36 862

JARL TONNING (VARA)

JARL TONNING (VARA)

Avdelingsleder/Leder FOU Brannfag i Nokas BST AS og gruppeleder Brannalarm i Noralarm

Jarl er Norsk representant i CEN TC 72 (samordning av Brannalarmstandarder i Europa), arbeidsgruppedeltaker i diverse standardiseringskomiteer i regi av Noralarm og Standard Norge. Styremedlem siden 2015.

Mobil: +47 909 67 860

Bfo logo

Tlf: 67 52 60 10
E-post: post@bfobrann.no

Besøksadresse
Fornebuveien 37
1366 Lysaker

Postadresse
Postboks 73
1325 Lysaker

Org.nr. 915 377 025