Tjenester


BFO skal være bransjen førstevalg når aktørene har behov for å kontakte myndighetene. Denne posisjon skal være grunnlaget som gir BFO stor medlemsoppslutning i hele bransjen. I tillegg til medlemskap skal BFO tilby tjenester som kurs, konferanser, veiledninger, retningslinjer og prosjektresultater. Der det er naturlig kan BFO også arrangere møter og seminarlignende aktiviteter for å spre aktuell og viktig informasjon.

BFO skal til enhver tid ha så stor medlemsmasse at vi blir anerkjent som bransjens talerør. Det er en prioritert oppgave å utvikle gode relasjoner til aktuelle offentlige myndigheter, departementer og direktorater. BFO skal komme i en slik posisjon at vi blir oppnevnt til å delta i arbeidsgrupper for utarbeidelse av lov, forskrifts- og regelverk. I tillegg skal BFO være naturlig høringsinstans for myndighetene.

BFO skal utvikle gode hjelpemidler og verktøy for de forskjellige aktørene i bransjen slik at de blir i stand til, på en effektiv måte, å sikre optimal brannbekjempelse i alle ledd i verdikjeden.

Videre skal BFO arbeide for at bransjen får et seriøst renommé, og at alle aktørene følger felles normer. BFO skal samarbeide med alle aktuelle parter/utøvere for å utnytte bransjens ressurser best mulig.


Presentasjoner fra våre arrangementer
På de nye websidene er denne funksjonen ikke operativ enda. Hvis du trenger en presentasjon fra et av arrangementene du har deltatt på kan du kontakte administrasjonen på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. så får du tilsendt det du trenger. Funksjonen vil komme på plass i løpet av kort tid.

Håndbok for byggeiere
Håndbok for byggeiere
ble ferdigstilt i 2015 og skal revideres i løpet av vinteren 2016. Denne håndboken skal være fritt tilgjengelig for alle som ønsker å bruke den, og det fint om dere formidler denne linken til alle samarbeidspartnere eller andre aktuelle brukere av håndboken.
Håndbok for byggeiere kan kjøpes fra BFO for kr 200,- inkl porto. For kjøp av 5 eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stykk eks porto. Ta kontakt med oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Last ned håndboken gratis ved å klikke på denne lenken.
Innspill til revisjoner og endringer må sendes BFO. Har kan du laste ned skjema for innspill til endringer.

Sertifisering
BFO har i de siste årene jobbet for å få til to sertifiseringsordninger. Vi har brukt mye tid på dette, men vi er helt sikre på at dette er riktig vei å gå for å få til en kvalitetsheving og enda mere seriøsitet i bransjen.
Systemsertifisering, ISO 9001:2010. Norsk Sertifisering har sertifisert de to pilotbedriftene Thermax AS og Lilleland AS. Dette skjedd våren 2015, og nå jobber BFO for at vi skal få til en egen akkreditert sertifiseringsordning som er enda mere bransjetilpasset. Mer informasjon kommer etter hvert.
Personellsertifisering. BFO har i løpet av de siste to årene gjennomført opplæring av om lag 100 brannsikringsmontører. Disse har gjennomgått grunnopplæring, del 1 og skal så snart resten av ordningen er på plass få opplæring i de spesifikke modulene i del 2, som fører til muligheten for å gå opp til sertifisering innen de ulike modulene. Vi skal i gang med del 2, sertifiseringen i løpet av 2016.

 

Birte Løken

Birte Løken

Administrasjon- og studieleder for BFO

Mobil: +47 95 18 45 57
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bfo logo

Tlf: 67 52 60 10
E-post: post@bfobrann.no

Besøksadresse
Fornebuveien 37
1366 Lysaker

Postadresse
Postboks 73
1325 Lysaker

Org.nr. 915 377 025