Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Et bygg i bruk er en «levende organisme». Vareleveranser, energileveranser og avfallshåndtering er repeterende aktiviteter som påvirker sikkerheten. Varer i rømningsveiene, lagring av brennbart langs bygningen, åpne dører på kile i mange kritiske brannskiller samtidig. Ordinære leveranser kan utgjøre risiko på grunn av manglende planlegging og dårlig tilrettelegging.

Av andre forhold som kan påvirke sikkerheten, nevnes:

  • Oppussing, renovering, utskifting av tekniske komponenter og anlegg ved at det bringes brennbart inn i bygget
  • Om fagpersoner bringes inn i bygget som ikke har tilhørighet/kjenner bygget tilstrekkelig, kan det medføre brudd i brannskiller, dører der dørpumper hektes av, varme arbeider, overbelastning av el-anlegget, bruk av skadet el-materiell og feil bruk av elektrisk utstyr, utkobling av brannsikringstiltak m.m.

Metodikk for å få høyere grad av sikkerhet.

  1. Brannvernrunde med åpne øyne. Er det problemstillinger som det er vanskelig eller ubehagelig å ta tak i? Bruk fotografering aktivt ved brannvernrunder – det gir pålitelig øyeblikksbilder som kan vurderes og kommenteres før eventuelle avvik skal følges opp. Å etablere en fast kommunikasjonsmetode der for eksempel e-post med lesekvittering brukes fast gir god dokumentasjon av tidslinje og ansvar. Uttalelser blir godt dokumentert, omfanget synliggjøres, og det blir enklere å skape en felles forståelse av problemet – noe som er et godt utgangspunkt for å komme frem til en god løsning.
  2. Metodisk gjennomgang av begrensede områder. Handlingslammelse som følge av overveldende oppgaver gir ikke økt sikkerhet. Kartlegg hva som påvirker personsikkerheten mest og utarbeid egnede kontrolloppgaver. Det kan være rømningsveier – varsling – forberedte brukere! Identifiser risikoen, beskriv problemet og innhent råd. Gode løsninger for å redusere risiko er fundamentert i at de som er kilden til problemet, får kunnskap om den risikoen de skaper, og at det er et problem. Eieren er ansvarlig for at det kommer en løsning, men som regel er de involverte bedre egnet til å utarbeide selve løsningen.
  3. Gode rutiner for styring av brannsikkerhet. Ved håndverkeravtaler kan ordensregler og branninstrukser vedlegges, slik at alle som kommer i et oppdrag på bygget vet hva som gjelder, og at deres virksomhet stiller krav til ansvar og bevissthet hos de som skal utføre arbeider i bygget.
Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge