Evaluering

Under evalueringen gjennomgås resultatene av eiers og virksomhetens internkontroller. Er det funn (avvik) som indikerer at deler av arbeidet ikke virker slik man ønsker?

En god evaluering tar sikte på å:

  • Dokumentere brannvernarbeidets tilstand
  • Å vurdere om tilstanden oppfyller krav gitt i forskrifter og interne målsetninger
  • Å komme med forslag til forbedringer