Utførelse av denne typen arbeider

Dersom man selv ikke besitter kompetanse til å utføre disse arbeidene, så bør du forhøre deg med andre med brannfaglig kompetanse / rådgivere før du utfører aktiviteten. Kompetente rådgivere kan man blant annet finne ved å søke blant medlemmene til BFO Brann innenfor rådgivning (http://bfobrann.no/medlemskap/for-medlemmer/category/radgivere-og-utdanningsinstitusjoner )