Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Når noe bygges skjer det ut fra et behov. Man planlegger hvordan behovet kan dekkes, og planene bearbeides til byggetegninger og tekniske beskrivelser. Alle nedtegnede spor av denne prosessen kan kalles dokumentasjon. Riktig innsamlet og organisert gir dokumentasjonen eier og bruker god informasjon om forutsetninger og begrensninger for sikker bruk, hensiktsmessig vedlikehold og nødvendig kontroll. I bruksfasen vil rapporter etter vedlikehold, kontroll, opplæring og øvelser være dokumentasjonen av oppnådd sikkerhetsnivå teknisk og organisatorisk. Dette er eiers og brukers bevis for utvist aktsomhet og oppfyllelse av forskriftskrav.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge