Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Dokumentasjonen for installasjoner omfatter tre hovedområder innen brann:

  • Hvilke installasjoner er det krav til at bygget skal ha (prosjekteringen, lokale vedtekter)
  • Hva er blitt tillatt bygget (betingelser eller dispensasjoner i byggesaken hos kommunen)
  • Hva er blitt bygget (leveranse og prosjektdokumentasjon, funksjonsbeskrivelser og kontrollrutiner)

Erfaringer fra kontroll viser at det ofte er avvik mellom de krav som er stilt i brannprosjekteringen, og de anlegg som faktisk finnes i bygget. Når det gjelder brannalarmanlegg, er vanlige avvik feil kategori og manglende dekning i deler av bygget og feil programmering ved forriglinger og alarmorganisering. Ventilasjonsanlegg kan ha mangler med brannteknisk isolering, brannspjeld, sikring mot røykspredning via kanalene og feil forrigling. Brannskiller med åpninger, fuger eller uferdig utførelse.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge