Hva BFO jobber med nå

Vinteren 2016 har BFO fokus på følgende prosjekter:

BFO mener at den nye SAKSBEHANDLINGSFORSKRIFTEN, slik den fremstår fra 1. januar, vil få store og dramatiske konsekvenser for vår bransje. Dette har vi jobbet masse med i form av brev og møter både med departement og direktorat. Det er varslet en justering av forskriften som vi tror vil bedre på situasjonen. Se mer info under fanen 'Nyheter'.

En revidert utgave av HÅNDBOK FOR BYGGEIERE kommer i løpet av vinteren. Styremedlem Bjørn Tømmerbakk er i gang med revisjonen som er mer arbeidskrevende enn forutsatt i og med at nytt regelverk (Saksbehandlingsforskriften og Forebyggendeforskriften) må tas inn teksten.

BFOs årsmøte vil fant sted den 6. april. I forbindelse med årsmøtet arrangerte vi et lunsj-til-lunsj-seminar den 6. og 7. med fokus på å etablere FAGKOMITÉER for våre medlemmer. Vi tror at Fagkomiteene vil være til stor nytte for våre medlemmer, med mulighet for fagspesifikke diskusjoner og samtaler. Noe som forhåpentlig vil gi faglig utvikling og en mer samstemt bransje. Det trenger vi!

BFO ønsker at det etableres en BRANNKOMMISJON etter modell av Statens Havarikommisjon for Transport. Styret opplever at vi p.t. mangler gehør  for dette hos myndighetene, men vi kjemper videre for målet er klart: mere etterforskning av kvalifisert personell med stor grad av åpenhet og erfaringsutveksling gir et mer brannsikkert Norge!
Dette er en sak vi har jobbet med siden 2011, men den ble intensivert i 2015 i form av dialog med minister Anders Anundsen i Justis- og Berdeskapsdepartementet.
Les brevdialogen med Anundsens siste svar øverst (i kronologisk rekkefølge).
Les også DSBs Brannstudie som Anundsen henviser til. Denne ble klar  høsten 2015.

BFO logo

Tlf: 67 52 60 10
E-post: post@bfobrann.no

Besøksadresse
Fornebuveien 37
1366 Lysaker

Postadresse
Postboks 73
1325 Lysaker

Org.nr. 915 377 025