Medlemsfordeler

BFOs formål er å skape gode rammebetingelser for aktørene i bransjen slik at det oppnås bedre brannvern for liv, miljø og verdier.

Dette forsøker vi å oppnå ved:
• å påvirke organiseringen av bransjen slik at aktørene på en objektiv og fortrolig måte kan fremme sine interesser
• å påvirke organisering av utdanning på alle nivåer, og gi råd om hvilke kvalitetskrav som bør gjelde
• å være en pådriver og bidragsyter til at samfunnets mål om færre branner og skader blir innfridd
• å sikre en tverrfaglig diskusjon på tvers av særinteresser av bransjens rammebetingelser
• å være høringsinstans for offentlige myndigheter og andre aktuelle parter

Medlemmer kan være:
1. Leverandører av varer og tjenester innen det branntekniske fagfelt
2. Private og offentlige foretak som kjøper slike varer og tjenester og som har ansatt personell med dedikerte oppgaver innen brannforebyggende aktiviteter

Medlemsfordeler:
• Faglige nettverk, kurs og konferanser
• Rabatt på kurs og konferanser
• BFO stipend (jfr vedtekter, §13 Hederspriser og stipend)

Kontingenten er kr 6.000,- for 2018 for firmaer som identifiseres via sitt virksomhetsnummer.

Velkommen som medlem i BFO!

BFO logo

Tlf: 67 52 60 10
E-post: post@bfobrann.no

Besøksadresse
Fornebuveien 37
1366 Lysaker

Postadresse
Postboks 73
1325 Lysaker

Org.nr. 915 377 025

Personvern