BFO inngår samarbeidsavtale med Energisenteret (EIS)

BFO inngår samarbeidsavtale med Energisenteret (EIS)

BFO inngår samarbeidsavtale med Energisenteret (EIS).

EIS er et opplevelsessenter for fornybare energikilder og ligger i Hunderfossen Eventyrpark i Lillehammer kommune.

Eventyrparken er en av Norges største attraksjoner, med ca. 280 000 besøkende i 2017, og er vel bare slått av Tusenfryd og Dyreparken av fornøyelsesparkene.

EIS åpnet i 1990, og har årlig mer enn 150 000 besøkende, som er over halvparten av de besøkende i eventyrparken. Senteret driver også undervisning av skoleklasser, herunder yrkesfag,  – ca. 300 klasser årlig – innenfor energi, klima/miljø og el- og brannsikkerhet.

 EIS er slik det fremstår i dag resultatet av samlede investeringer på mer enn 70 MNOK, og har lagt vekt på å opprettholde aktualitet og interessen overfor svært ulike og store besøksgrupper.

Frem til juni 2019 planlegges og bygges en ny attraksjon og læringsmodul med tema EL- OG BRANNSIKKERHET I LANDBRUKET, og det er her BFO kommer inn som en samarbeidspartner.

Det skal blant annet tilrettelegges for at fagpersoner møter en læringsarena som på praktisk måte bidrar til å heve kompetansen om el- og brannsikkerhet i landbruket.

 BFO vil bidra med enkle faglige råd og veiledning for å frambringe korrekt informasjon i utstillingen om brannsikkerhet, samt vil profilere BFO og våre fag- og interesseområder.

Videre vil vi bidra noe økonomisk og med noe materiell i avtaleperioden (foreløpig ut 2024), men i hovedsak er det de regionale kraftselskapene i Hedmark og Oppland som står for utbygging og drift.

Energisenteret oversiktskart