BFO tilbyr gratis verktøy for evaluering av brannsikkerhet i parkeringshus

BFO tilbyr gratis verktøy for evaluering av brannsikkerhet i parkeringshus

Tirsdag 17. mars på Park Inn Gardermoen - PÅMELDING

PROGAM FOR DAGEN: 

09.30 Registrering 
10.00 Velkommen 
           v/ Jan Hantho, HH Fire Eater Norge AS og styremedlem i BFO
10.15 Brannsikkerhet i åpne parkeringshus
           v/ Håkon Winterseth, Firesafe AS og styremedlem i BFO
11.30 Lunsj
12.30 BFO digitale verktøy for selvtest for eiere av åpne parkeringshus
          - Filosofi, praktisk bruk av verktøy
          Håkon Winterseth, Firesafe AS og styremedlem i BFO
13.00 Praktisk øvelse - gruppeoppgave
           Ståle Eilertsen, Firesafe AS
13.30 Oppsummering og spørsmål
14.00 Slutt

Arrangementet er gratis. Deltakere betaler kun lunsj og bevertning kr 750,- + MVA per person