Koronavirus-situasjonen og tiltak hos Brannfaglig Fellesorganisasjon

Koronavirus-situasjonen og tiltak hos Brannfaglig Fellesorganisasjon

Med bakgrunn i den foreliggende alvorlige situasjon i vårt samfunn på grunn av koronaviruset, og av hensyn til liv og helse til mulige kurs- og konferansedeltakere, forelesere, samarbeidspartneres ansatte og vårt sekretariats ansatte, så vil vi ikke gjennomføre kurs, konferanser eller annen virksomhet hvor personer fysisk møtes før sommerferien 2020. Vi planlegger for full drift med kurs og konferanser igjen fra august 2020.
Vårt sekretariat er fullt operativt og vi gjennomfører alle møter elektronisk. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss om det er noe.

I mellomtiden – ta godt vare på hverandre!