DiBK høring: Enklere oppføring av mikrohus til boligformål. Si din mening innen 09.09.2021!

DiBK høring: Enklere oppføring av mikrohus til boligformål. Si din mening innen 09.09.2021!

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) på høring forslag om nye bestemmelser i byggteknisk forskrift (TEK17) §§ 1-2, 1-3 og 12-7 og byggesaksforskriften (SAK10) §§ 3-1 og 14-2. Endringene gjelder tilrettelegging for enklere oppføring av mikrohus til boligformål.

Høringen gjennomføres elektronisk. Høringsdokumentene er tilgjengelige på DiBKs nettsider.

 Du svarer direkte til DiBK, ikke via Brannfaglig Fellesorganisasjon.