Det nytter å kjempe, men.....

Det nytter å kjempe, men.....

BFO har siden midten av november jobbet mye med endring i Byggesaksforskriften. Endringen går kort ut på følgende: Tabell 1 VSAK § 11-1 er nå blitt fjernet fra veiledningen og ført over i selve Byggesaksforskriften, og skal gjelde ansvarserklæring i byggesaker og Sentral godkjenning fra 1/1-2016. Dette er gjort uten at forskriften åpner for vurdering av særlig kvalifiserende praksis eller praksis av lengre varighet som kompensasjon for formalkravene, slik det ble gjort tidligere. Dette ville ifølge undersøkelser i bransjen medført at ca. 30 % av alle bedriftene måtte legge ned og ytterlige over 30 % måtte nedbemanne.
La det være sagt med en gang; BFO støtter intensjonen i dette forslaget som i korthet går ut på å sikre en kvalitetsheving i byggebransjen. Imidlertid ser det ut til at myndighetene ikke fullt ut forstår konsekvensene av vedtaket, og vi er glade for at det nå innføres overgangsregler, slik at formalutdanning og langvarig praksis blir hensyntatt.

Overgangsbestemmelsen gjelder frem til 1. juli 2018. Etter denne datoen skal alle foretak oppfylle kompetansekravene fullt ut. Dermed tror departementet kanskje at saken er løst, men nei. Nå gis det litt pusterom for at bedriftene kan få på plass det formelle og fortsatt beholde sin sentrale godkjenning, men utfordringen er selve størrelsen på pusterommet og at selve forskriften er fortsatt er alt for rigid. BFO frykter at resultatet av overgangsreglene vil bli nedleggelser av småbedrifter og sammenslåinger til større foretak, noe som vil påvirke konkurransekraften og gjennomføringsevnen for det enkelte prosjekt og byggebransjen som helhet. Spesielt frykter vi konsekvensene for de små og mellomstore bedriftene ute i distriktene.

Det er også for kort tid for disse bedriftene til å tilfredsstille kompetansekravene gjennom etterutdanning eller nye studier, første dato for søknad er 1. mars.
Når departementet innser at endring i Byggesaksforskriften blir så uheldig for bransjen, er det for oss uforståelig at ikke bransjen blir tatt med på råd når endring skal gjøres. Det er bransjefolkene, altså BFOs medlemmer, som har skoene på og vet hvor de trykker.
BFO er stolte av at vi var første, og lenge den eneste, organisasjonen som jobbet mot myndighetene i denne saken. Etter at bestemmelsen, og konsekvensen av denne, etter hvert gikk opp for flere aktører i byggenæringen ble det mere trykk på saken. Uansett viser dette at vi er sterke sammen og at det nytter å kjempe, og BFO Brann vil fortsatt kjempe for redde tusenvis av arbeidsplasser.

Se oppslag i bladet Byggeindustrien.