Nytt digitalt temakurs: Hvordan oppfylle forskriftskrav for prosjektering av slokkeanlegg?

Nytt digitalt temakurs: Hvordan oppfylle forskriftskrav for prosjektering av slokkeanlegg?
Tilfredstillelse av TEK ved andre slokkesystemer enn sprinkleranlegg.
3. februar kl. 09.00-11.00 
  • Hvordan identifisere krav gitt for preakseptert ytelse, som er sprinkler, og hvordan gjøre det samme, når det ikke ønskes sprinkler, men f.eks. vanntåke?
  • Skal norsk standard alltid brukes?
  • Hva betyr det å følge analyseveien og ikke preakseptert løsning? 
  • Hvilke rom for reduksjon i andre ytelser er det med valg av slokkeanlegg, og hvilken rolle, om noen, har rådgiver slokkeanlegg (RIBs) i dette? 
  • Gjennomgang av krav gitt av TEK17 og SAK10.