Rapport: Eksplosjonen 15.06.2020 i Andøyfaret 15 i Kristiansand. Now also in English!

Rapport: Eksplosjonen 15.06.2020 i Andøyfaret 15 i Kristiansand. Now also in English!

BFO, som har utarbeidet denne uavhengige rapporten, har utført dette på sin fritid, i likhet med det meste av arbeidet som skjer i BFOs regi. Et unntak er styremøter som kjer på dagtid. En stor takk til de respektive arbeidsgivere som med dette betaler en betydelig "ekstrakontingent" for å ha ansatte som styremedlemmer i BFO.

BFOs gjennomgang av hendelsen er gjort utelukkende for å avdekke eventuelle bakenforliggende årsaker og konkrete årsaker til at eksplosjonen kunne skje. Å finne ut hvorfor en gass oppstod og eksploderte er selvsagt interessant, men det viktigste er å finne ut om dette kunne vært unngått og hva man kan lære av dette. Gjennomgangen ser ikke på eventuelle skyldspørsmål da det er opp til myndighetene å bedømme.

Rapporten er basert på offentlig tilgjengelige opplysninger fra media, forsikringsbransjens database for sprinkleranlegg (Elektronisk System for Slokkeanlegg (ESS)), epostkorrespondanse med de ulike aktørene i saken, befaring av bygg- og sprinkleranlegget, aktuelle over og forskrfter og oversendt dokumentasjon fra Arbeidstilsynet.

Les rapporten her

Read the English version of the report here