Slokkekonferansen 03.-04.06 2020

Slokkekonferansen 03.-04.06 2020

Konferansen er et samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL) og går av stabelen 3.-4. juni på Scandic Maritim i Haugesund.

Send oss gjerne en epost dersom du har forslag til relevante foredrag og foredragsholdere!

Vi ønsker blant annet å belyse:

  • Rett valg av slokkesystem
  • Metodevalg og pålitelighetsvurdering
  • Erfaringer fra store eiendomsbesittere (utfordringer og valg av løsninger)
  • Hvordan vurdere ny teknologi?
  • Hvem er best skikket til å vurdere løsning?
  • Hva gjøres i våre naboland?
  • Kan en sertifisering av rådgiver og montører sikre riktige valg og installasjon?
  • Hva gjøres på skip og offshore for å sikre funksjon til slokkeanlegg?

Mer informasjon og påmelding