Test av engangsgriller - NorgesGruppen trekker engangsgrill fra markedet

Test av engangsgriller - NorgesGruppen trekker engangsgrill fra markedet

Det er krav til hvor varmt det skal bli på undersiden av engangsgriller. Test vister at Unik engansgrill som omsettes av NorgesGruppen ble så varm på undersiden at den kan forårsake brann. DSB har tatt kontakt med leverandøren og bedt om testdokumentasjon. NorgesGruppen vil gjennomføre egne tester, men trekker grillen fra markedet umiddelbart.

Tekst: Synnøve Haram
Foto: Thor Adolfsen

Det er KOMBRA AS som jobber med kompetanseoverføring innen brannetterforskning og brannvern som har testet engangsgriller, og blant annet Unik.
Det er et krav om at alle engangsgriller som omsettes i Norge skal tilfredsstille kravene i standarden NS-EN 1860-4. Ett av kravene i standarden er at temperaturen under grillen ikke kan overstige 70⁰C når den plasseres på treverk. Temperaturmålinger i testen viste at engangsgrillen fra Unik oppnådde temperaturer på omkring 500⁰C, og det oppstod glødebrann i treverket. Den tilfredsstiller derfor ikke kravene i standarden.

Tatt høyde for feil bruk
I henhold til bruksanvisningen skal engangsgriller ikke settes på brennbart underlag. Men dessverre er det mange forbrukere som ikke bryr seg om dette. Engangsgriller plasseres på treverk og i tørt gress. Dette har kravene i standarden derfor tatt høyde for. Og hvis Unik engangsgrill blir plassert på treverk eller på tørr skogbunn, så er engangsgrillen svært brannfarlig. 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har ansvar for å følge opp farlige produkter i markedet. Senioringeniør Steinar Tegneby i DSB opplyser at direktoratet jobber med risikobasert tilsyn, og vil be importørene av produktet om å gi opplysninger som blant annet testrapporter av engangsgrillene. 
- I neste omgang vil vi gi importøren anledning til å gjøre frivillige tiltak i markedet, og vi vil formidle det på www.farligeprodukter.no. Vi vil deretter vurdere om tiltakene er gode nok, og eventuelt komme med ytterligere krav, sier Tegneby.

Trekker grillen fra markedet
- Vi har dokumentasjon på at grillen vår overholder kravene i standarden, men for å være sikre ønsker vi å få gjennomført en ekstern test. Vi har bestemt at vi i påvente av egne tester midlertidig sperrer denne grillen for salg i butikk. Grillene vil sperres fra 18. juni, og vi vil få gjennomført testen så raskt som mulig, sier Kine Søyland som er kommunikasjonssjef i NorgesGruppen ASA. 


Unik_svimerker.png

 Temperaturkurve_Unik.png