Styret

PAUL HALLE ZAHL-PEDERSEN (STYREMEDLEM)

PAUL HALLE ZAHL-PEDERSEN (STYREMEDLEM)

SP Fire Research

Paul Halle Zahl Pedersen er administrerende direktør i RISE Fire Research AS. Paul er utdannet Sivilingeniør fra NTNU med spesialisering innenfor risiko og sikkerhet. Har erfaring fra konsulentbransjen, oljeselskaper og forskningsinstitutter der risiko og sikkerhet har gjenspeilet arbeidsoppgavene.

Mobil: +47 930 05 446

HÅKON WINTERSETH (STYRELEDER)

HÅKON WINTERSETH (STYRELEDER)

Firesafe AS

Faglig leder i Firesafe AS og arbeidsgruppedeltaker i standardiseringskomiteer.

Brannfaglig ekspertise for «Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star». Styremedlem siden 2014.

Mobil: +47 982 36 053

HUGO HAUG (NESTLEDER)

HUGO HAUG (NESTLEDER)

Brannteknisk rådgiver i Omsorgsbygg Oslo KF

Elektrofagmann med mer enn 35 års erfaring innen branntekniske fag, med hovedvekt innen automatiske brannalarm- og slokkesystemer, nødlys/nødstrøm, talevarsling og EX-sikring. Akkrediterte sertifiseringer som Risk Manager, samt prosjektering og uavhengig kontroll av brannalarmanlegg. Styremedlem siden 2011.

Mobil: +47 934 45 515

ANNE KATHRINE BØE (STYREMEDLEM)

ANNE KATHRINE BØE (STYREMEDLEM)

Norconsult

Anne Kathrine Bøe er avdelingsleder for miljø og sikkerhet i Norconsult i Bergen og arbeidsgruppedeltaker i standardiseringskomite. Hun har mer enn 15 års erfaring som brannteknisk rådgiver, med spesialfelt innen tidligfaserådgiving, juridiske spørsmål og eksisterende bygg. Anne Kathrine ble valgt inn som styremedlem i 2017.

Mobil: +47 910 08 700

BJØRN HARALD TØMMERBAKK (STYREMEDLEM)

BJØRN HARALD TØMMERBAKK (STYREMEDLEM)

Markedsansvarlig SafetyWeb, COWI

Har lang erfaring med prosjektarbeid og rådgivning innen ulike felt for brannsikring – Prosjektering, kontroll av prosjektering og utførelse av bygg under oppføring og eksisterende bygg, brannvernledelse, risikoanalyser og risikostyring.  Bjørn har ledererfaring fra privat sektor, og har hatt en sentral rolle i utarbeidelsen av BFO håndbok for byggeiere. Styremedlem siden 2011.

Mobil: +47 926 14 565

KARL MAGNOR LILLELAND (STYREMEDLEM)

KARL MAGNOR LILLELAND (STYREMEDLEM)

Lilleland AS

Karl Magnor har jobbet innen passiv brannsikring i 26 år, først som avdelingsleder senere daglig og faglig leder.
Har i BFO-sammenheng jobbet mye med sertifiseringsordningen innen passiv brannsikring både for bedrift og personell. Styremedlem siden 2011.


Mobil: + 47 911 35 849 | E-post:

JAN HANTHO (STYREMEDLEM)

JAN HANTHO (STYREMEDLEM)

Fire-Eater AS

Han har vært daglig leder av Haugaland Brannsikring i 15 år, der hovedgeskjeften var passiv brannsikring. Nå jobber han som salgsleder for FireEater Norge AS. Jan er BFOs representant i OFAS. Styremedlem siden 2008.

Mobil: +47 982 42 800

BENGT SLETTLI (VARA)

BENGT SLETTLI (VARA)

Total Brannsikring AS

Bengt Slettli er daglig leder og faglig leder for Total Brannsikring AS i Alta. Han har praktisert brannteknisk rådgivning i vid forstand siden 1992, og selskapet er sentralt godkjent i tiltaksklasse 3. Han har lang erfaring innen entreprenørvirksomhet på bygg, og har bred erfaring innen utførelse og prosjektering innen passiv brannsikring.  Bengt Slettli ble valgt inn som varamedlem til styret i BFO i 2017.

Mobil: +47 916 36 862

JARL TONNING (VARA)

JARL TONNING (VARA)

Avdelingsleder/Leder FOU Brannfag i Nokas BST AS og gruppeleder Brannalarm i Noralarm

Jarl er Norsk representant i CEN TC 72 (samordning av Brannalarmstandarder i Europa), arbeidsgruppedeltaker i diverse standardiseringskomiteer i regi av Noralarm og Standard Norge. Styremedlem siden 2015.

Mobil: +47 909 67 860

BFO logo

Tlf: 67 52 60 10
E-post: post@bfobrann.no

Besøksadresse
Fornebuveien 37
1366 Lysaker

Postadresse
Postboks 73
1325 Lysaker

Org.nr. 915 377 025