Styret

HUGO HAUG (STYRELEDER)

HUGO HAUG (STYRELEDER)

Brannteknisk rådgiver og fagansvarlig i Omsorgsbygg Oslo KF

Elektrofagmann med erfaring innen branntekniske fag siden 1980, med hovedvekt innen automatiske brannalarm- og slokkesystemer, nødlys/-strøm, talevarsling og eksplosjonssikring. Akkrediterte sertifiseringer som Risk Manager, samt prosjektering og uavhengig kontroll av brannalarmanlegg. Styremedlem siden 2011.

Mobil: +47 934 45 515

BJØRN HARALD TØMMERBAKK (STYREMEDLEM/NESTLEDER)

BJØRN HARALD TØMMERBAKK (STYREMEDLEM/NESTLEDER)

Markedsansvarlig SafetyWeb, COWI AS

Har lang erfaring med prosjektarbeid og rådgivning innen ulike felt for brannsikring – Prosjektering, kontroll av prosjektering og utførelse av bygg under oppføring og eksisterende bygg, brannvernledelse, risikoanalyser og risikostyring.  Bjørn har ledererfaring fra privat sektor, og har hatt en sentral rolle i utarbeidelsen av BFO håndbok for byggeiere. Styremedlem siden 2011.

Mobil: +47 926 14 565

KIRSTEN SANNES (STYREMEDLEM)

KIRSTEN SANNES (STYREMEDLEM)

Salgssjef brann og sikkerhetssystemer for bygg, Norgem AS

Kirsten Sannes er utdannet innen elektrofag, og er ansvarlig for leveranser av mobile brann- og varslingssystemer i Norgem AS. De siste 12 årene har Kirsten Sannes arbeidet med løsninger for brannsikring og –varsling. Hun har lang erfaring med automatiske slokkeanlegg for maskiner og kjøretøy, mens hennes fokus siden 2016 har vært salg, leveranse og service av mobile brannløsninger til bygg- og anleggsbransjen. Kirsten ble valgt inn som styremedlem i 2019.

Mobil: +47 992 63 528

BENGT SLETTLI (STYREMEDLEM)

BENGT SLETTLI (STYREMEDLEM)

Daglig leder i Total Brannsikring AS

Bengt Slettli er daglig leder og faglig leder for Total Brannsikring AS i Alta. Han har praktisert brannteknisk rådgivning i vid forstand siden 1992, og selskapet er sentralt godkjent i tiltaksklasse 3. Han har lang erfaring innen entreprenørvirksomhet på bygg, og har bred erfaring innen utførelse og prosjektering innen passiv brannsikring. Styremedlem siden 2017.

Mobil: +47 916 36 862

EIVIND MOEN (STYREMEDLEM)

EIVIND MOEN (STYREMEDLEM)

Daglig leder i Protecta AS

Eivind Moen er daglig leder for Protecta AS. Protecta er en landsdekkende kjede med medlemmer fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Medlemmene er spesialfirmaer som leverer alle former for passsiv brannsikring. Eivind har vært styremedlem siden 2018. 

Mobil: +47 922 45 444

HÅKON WINTERSETH (STYREMEDLEM)

HÅKON WINTERSETH (STYREMEDLEM)

Faglig leder i Firesafe AS

Faglig leder i Firesafe AS og arbeidsgruppedeltaker i standardiseringskomiteer.

Brannfaglig ekspertise for «Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star». Styremedlem siden 2014.

Mobil: +47 982 36 053

JAN HANTHO (STYREMEDLEM)

JAN HANTHO (STYREMEDLEM)

Fire-Eater AS

Han har vært daglig leder av Haugaland Brannsikring i 15 år, der hovedgeskjeften var passiv brannsikring. Nå jobber han som salgsleder for FireEater Norge AS. Styremedlem siden 2008.

Mobil: +47 982 42 800

NINA HØM (VARAMEDLEM)

NINA HØM (VARAMEDLEM)

Branningeniør, Sweco Norge AS

Nina har lang erfaring av brannteknisk prosjektering med preaksepterte- og analyseløsninger, av risikoanalyser og risikovurderinger, tilstandsvurderinger, samt av ventilasjonsteknisk brannsikkerhet. Hun har erfaring fra brannvesen, fra offentlig eiendomsforvaltning, og fra privat sektor som rådgiver og byggeleder. Medlem av styret siden 2019. Medlem av styret siden 2019.

Mobil: +47991 50 484

BJARNE CHRISTIAN HAGEN (VARAMEDLEM)

BJARNE CHRISTIAN HAGEN (VARAMEDLEM)

Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet

Bjarne Christian Hagen ble valgt som varamedlem til styret i 2019. 

Mobil: +47975 03 578