Styret

HUGO HAUG (STYRELEDER)

HUGO HAUG (STYRELEDER)

Seniorrådgiver brannteknikk, Oslobygg KF

Elektrofagmann med erfaring innen branntekniske fag siden 1980, med hovedvekt innen automatiske brannalarm- og slokkesystemer, nødlys/-strøm, talevarsling og eksplosjonssikring. Akkrediterte sertifiseringer som Risk Manager, samt prosjektering og uavhengig kontroll av brannalarmanlegg. Styremedlem siden 2011.

Mobil: +47 934 45 515

HÅKON WINTERSETH (STYREMEDLEM / NESTLEDER)

HÅKON WINTERSETH (STYREMEDLEM / NESTLEDER)

Faglig leder i Firesafe AS

Faglig leder i Firesafe AS og arbeidsgruppedeltaker i standardiseringskomiteer.

Brannfaglig ekspertise for «Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star». Styremedlem siden 2014.

Mobil: +47 982 36 053

KIRSTEN SANNES (STYREMEDLEM)

KIRSTEN SANNES (STYREMEDLEM)

Salgssjef brann og sikkerhetssystemer for bygg, Norgem AS

Kirsten Sannes er utdannet innen elektrofag, og er ansvarlig for leveranser av mobile brann- og varslingssystemer i Norgem AS. De siste 12 årene har Kirsten Sannes arbeidet med løsninger for brannsikring og –varsling. Hun har lang erfaring med automatiske slokkeanlegg for maskiner og kjøretøy, mens hennes fokus siden 2016 har vært salg, leveranse og service av mobile brannløsninger til bygg- og anleggsbransjen. Kirsten ble valgt inn som styremedlem i 2019.

Mobil: +47 992 63 528

ARNSTEIN FEDØY (STYREMEDLEM)

ARNSTEIN FEDØY (STYREMEDLEM)

daglig leder i Igneus AS

Arnstein har lang erfaring innen slokkebransjen som både daglig- og faglig leder. Utdannet branningeniør fra HSH/HVL med en master med fordypning i slokkeanlegg fra 2018 og er også internasjonal forfatter med sin bok "Reliability Data on Fire Sprinkler Systems: Collection, Analysis, Presentation, and Validation. Styremedlem siden 2020. 

Mobil: + 47 456 36 688

JAN HANTHO (STYREMEDLEM)

JAN HANTHO (STYREMEDLEM)

HH Fire Eater Norge AS

Han har vært daglig leder av Haugaland Brannsikring i 15 år, der hovedgeskjeften var passiv brannsikring. Nå jobber han som salgsleder for HH Fire Eater Norge AS. Styremedlem siden 2008.

Mobil: +47 982 42 800

NILS BERGAN (STYREMEDLEM)

NILS BERGAN (STYREMEDLEM)

Teknisk sjef Byggimpuls AS

Bergan ble valgt som styremedlem i 2022.

Mobil: +47 906 04 530

CHRISTER BJØRN (STYREMEDLEM)

Daglig leder i C&M Brannsikring AS

Bjørn ble valgt som styremedlem i 2022.

Mobil: +47 902 09 775

PER FREDRIK LENNART HEMMINGSSON (VARAMEDLEM)

Assisterende instituttleiar ved Institutt for sikkerheit, kjemi- og bioingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet i Haugesund

Hemmingsson ble valgt som varamedlem til styret i 2021.

Mobil: +4740328549

KETIL ELLEFSEN (VARAMEDLEM)

KETIL ELLEFSEN (VARAMEDLEM)

Direktør Brannalarm og Nødlys – Firesafe AS

Elektrofagmann med erfaring innen svakstrøm siden 1983, med hovedvekt innen automatiske brannalarmsystemer, nødlys og slukkesystemer.
Tidligere eier / daglig leder i Romerike Svakstrøm AS som ble innfusjonert i Firesafe AS 2015. FG Sertifisert innen prosjektering, installasjon, service og kontroll av brannalarmanlegg. Ellefsen ble valgt som varamedlem til styret i 2022.

Mobil: +47 911 18 702