Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Premisser med ytelser for detaljprosjekter er beskrevet i Plan for alarmorganisering, men hovedføring (ytelseskrav) for detaljprosjektering er at det skal velges riktig detektor og varsling til riktig sted ut ifra byggets bruk, forventet brannrøyk, brannhastighet, plassering, luftomrøring, kabling, forsinkelser og alarmnivåer som i tillegg sikrer og reduserer sjanse for uønskede alarmer.

Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge