Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Visuell kontroll av detektorplassering. Fullskalatest med alle alarmnivåer og styringer i henhold til plan for alarmorganisering.

Dette skal dokumenteres ut ifra sjekklister som bør utarbeides i plan for alarmorganisering for å sikre at anlegget fungerer som beskrevet.

Uten_navn.png

FDVU Dokumentasjon
Det skal foreligge minimum følgende dokumentasjon. Brosjyremateriell skal ikke leveres da det normalt har begrenset relevans til det leverte anlegg.

 

5.3.3. FDV

 

Opplæring av brukerpersonell er viktig og skal inkludere metode for mottak av alarmmeldinger, avlesing av alarmsted på kommunikasjonsutstyr og sentralutstyr, verifisering av alarm, iverksetting av prosesser nedfelt i plan for alarmorganisering og evakueringsplan, loggføring av evakuering og betjening av anlegg.

I tillegg skal brukere kjenne til krav om omprosjektering ved ombygging og endring samt hva som er begrensning i mulighet til utkopling av brannalarmanlegg i drift- og vedlikeholdsfase.

NB: Opplistet krav til FDVU dokumentasjon gjelder ikke bare brannalarm, men «alt og alle».

Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge