Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Påse helhetlig og kvalitetssikret funksjonsbasert prosjektering av brannkonsept.

Påse at det er foretatt en faglig forsvarlig vurdering av fravik. I tilfeller der den kvalitative analysen ikke er tilstrekkelig, må RIBr utføre komparativ analyse eller risikoanalyse i henhold til NS 3901 og SN-INSTA 950. Prinsippene i NS 3901 kan også brukes til vurdering av kvalitativ analyse.

Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge