Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


I de siste årene har det kommet flere lov og forskrifts endringer og andre hendelser, som har stor betydning for hvordan man forstår de rådgiveres rolle og hva som skal vektlegges i arbeidet som rådgiver.

Rent formelt må f.eks. endringer i Byggesaksforskriften fra 1/1-2016 nevnes. Her ble det tidligere fagområdet: «Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner», nå inndelt i «Sanitærinstallasjoner», «Varme og kuldeinstallasjoner» og «Slukkeinstallasjoner»; og «Brannalarm, nødlys og ledesystem» ble til: «Brannalarmanlegg» og «Ledesystem». Dette har blant annet direkte konsekvenser for krevet utdanning og erfaring for de nye fagområdene. I tillegg mangler fagdisiplinbeskrivelse forkortelse, slik f.eks. Rådgivende Ingeniør Brannsikkerhet (RIBr) har det.

I Teknisk forskrift 2017 (TEK17) ble kravet til automatiske slukkeanlegg, endret om til at sprinkleranlegg er preakseptert ytelse. Dette betyr blant annet at valg av annen type slukkeanlegg (skum, vanntåke, gass og inert) må dokumenteres ved en type ekvivalens analyse. Dette medfører også at Tiltaksklasse (Ttkl.) som oftest blir høyere og krever i de fleste tilfeller at dette utføres av person med Master/Siv. Ing. utdanning.

Videre har blant annet brannen på Sola flyplass, aktualisert problemstillingen med bygg i Brannklasse 4.

Formålet:
Det fins ikke i dag en veiledning for samspill mellom fagområdene Brannkonsept, Slukkeinstallasjoner, Brannalarmanlegg, Ledesystem og Passiv brannsikring. På bakgrunn av dette har derfor styret i BFO bestemt å samle dette i en felles veiledning.

Videre fins det heller ingen samlet vurderinger av krav og forutsetninger som ansvarlig rådgiver/ingeniør innenfor brannsikkerhet, må forholde seg til ut fra Plan- og bygningsloven, Teknisk forskrift og Byggesaksforskriften, med dertil veiledninger.

En annen viktig del av arbeidet som ingeniør, er å identifisere ytelsene gitt av forskrift og binde samspillet og krav/forutsetninger sammen. Derfor er det utarbeidet en tabell til kap. 11 i Teknisk forskrift som visualiserer dette, presisere ansvarsområdet og behovet for samspill.

Det er summen av prosjekterte og utførte løsninger, som gir brannsikkerhet. Det hjelper ikke at det meste er riktig, hvis feil eller mangel setter de andre riktige tiltakene ut av spill.

Målet er ved neste revidering, er å inkludere Passiv brannsikkerhet (som ikke er inkludert i denne omgang), slik at man får en samlet veiledning innenfor brannsikkerhet.

Målgruppe:
Rådgivere og ingeniører brann, arkitekt, ansvarlige søkere, innkjøps- og anbudsansvarlige, statelige-, fylkes- og kommunale organisasjoner og bygningseiere, bygningseiere og entreprenører.

Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge