Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Dokumentasjonen for bygget omfatter tre hovedområder innen brann:

  • Hva som skulle vært bygget (prosjekteringen)
  • Hva som ble tillatt bygget (byggesaken hos kommunen)
  • Hva som faktisk ble bygget («As is»-dokumentasjon av leveranse og installasjon for nye byggverk eller brannteknisk tilstandsanalyse for eldre byggverk)

Mange eiere er ikke bevisst verdien av en «som bygget»-dokumentasjon av bygget sitt. Fra planlegging til ferdig bygg er det ofte en rekke valg som gjøres som i neste rekke utløser større eller mindre endringer. Disse avvikene fra de opprinnelige planene og beskrivelsene er ofte dårlig dokumentert, og enda oftere ikke planmessig behandlet i tråd med byggesakens ansvarsretter (beslutningen er fattet av annen person enn den som bærer det formelle ansvaret). Resultatet er ofte et byggverk som ikke er direkte i tråd med brannprosjekteringen, og det foreligger følgelig ikke komplett dokumentasjon av det som er bygget. Dersom tiltakshaver i forbindelse med overtakelsen krever revidert brannkonsept som beskriver bygget slik det faktisk er (as is), vil resultatet være et verdifullt dokument som i byggets levetid kan danne underlag ved drift, endringer og reparasjoner, idet riktig kravnivå og teknisk funksjon er entydig beskrevet.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge