Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Utgangspunktet for dette lovområdet er at alle må utvise aktsomhet. Dette er nedfelt i følgende lover og forskrifter:

  • Brann- og eksplosjonsvernloven. Lov av 14.6.2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenets redningsoppgaver (brann- og Brann- og eksplosjonsvernloven)
  • Forskrift om brannforebygging. Forskrift av 17.12.2015 i kraft fra 1.1.2016
  • Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff. Forskrift av 26.6.2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
  • Forskrift om håndtering av farlig stoff. Forskrift av 8.6.2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen
  • Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen - Dimensjoneringsforskriften
Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge