Plan- og bygningsloven

Utgangspunktet for denne loven i forhold til vårt tema er trygge bygg. Det knytter seg også forskrifter og veiledere til den: