Forbedring

Å forbedre et arbeid er vanskelig og krever omtanke. Hvis «alt» plutselig skal gjøres på en helt annen måte, kan det skape usikkerhet og feil. Gjennomfør endringer med utgangspunkt i hva som er helt nødvendig, og hva som gir effekt. Unngå på den annen side endringer som ikke påvirker risikoen.

En forbedring tar sikte på å:

  • fjerne tiltak som ikke virker
  • redusere tiltak der erfaringen fra internkontroll viser at risikoen er lav
  • introdusere nye tiltak som reduserer avdekkede risikoforhold