Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Tekniske installasjoner i byggverk kan både representere barrierer som reduserer omfanget ved brann, og de kan representere svekkelser av barrierer og i verste fall utgjøre brannfare. Figur 10 viser en enkel oppstilling over hva som skal til for å sikre at barrierer virker, og at farer reduseres.

Installasjon

Sviktkilde

   

Sprinkler

Stengt hovedkran

Internkontroll som ofte sjekker at anlegget er i drift

 
 

Manglende avstand til lagrede gjenstander

Internkontroll som ofte sjekker at det er tilstrekkelig avstand til sprinklerhoder (1 m)

Der brukerne av bygget har enkel kunnskap om hvordan anlegget fungerer, og om hvordan de kan bidra til å opprettholde funksjonen, vil risiko for feil være lavere.

 

Installasjoner som skjermer hele eller deler av dråpeviften fra sprinklerhode

Etter at sprinkler er montert, hender det at ventilasjons-kanaler, lysarmaturer, letthimlinger mv. blir montert slik at de ødelegger eller forringer effekten av sprinkleranlegget.

 

 

Figur 10: Eksempler på hva som skal til for å sikre at barrierer virker, og at farer reduseres.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge