Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Organisatoriske brannsikringstiltak tar for seg menneskene og det som følger av ansvar, instrukser og rutiner for brannforebygging og for innsats ved brann. Her kan vi spørre: Hvordan er arbeidet organisert? Hvilke personer er tildelt ansvar og oppgaver? Er personer med oppgaver kvalifiserte, instruerte, opplærte og motiverte? Er øvrige brukere instruert, opplært og motiverte?

Risikovurdering, forskriftskrav og virksomhetens målsetning legges til grunn for omfang og aktivitet, og det kan være lurt å spørre seg om er det sammenheng mellom kjente risikoforhold og lokal brannvernorganisasjon? Dette reiser spørsmål som:

  • Er alle funksjoner dekket?
  • Er øvelser og opplæring dokumentert?
  • Er internkontroll etablert i tilstrekkelig og hensiktsmessig omfang?
  • Er system for å avdekke, rapportere og utbedre avvik etablert, med sporbarhet?
Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge