Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Det lokale el-tilsyn er lokalt kontrollorgan for elektriske anlegg m.m. Tilsynsoppgaver som utføres av DLE, er:

  • Tilsyn i eneboliger, fritidsboliger og lignende
  • Systemrettet tilsyn hos virksomheter og offentlige bygg
  • Samordnet tilsyn hos større virksomheter og offentlige bygg sammen med andre tilsynsetater
  • Markedskontroll hos detaljhandlere – Elektrisk utstyr som selges/omsettes
  • Tilsyn av enkle helseinstitusjoner – Elektromedisinsk utstyr (EMU). Her bistår el-tilsynet politiet med brann- og ulykkesetterforskning.
  • Informasjon og undervisning om el-sikkerhet mot skoler, lag og foreninger.
Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge