Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Person med grunnbokshjemmel kan delegere oppgaver til andre personer eller virksomheter. Ansvaret for brannsikkerheten kan ikke delegeres bort. Det betyr i praksis at eier må iverksette nødvendig overvåkning av egne bygg og prosesser for å forvisse seg om at brannsikkerheten blir ivaretatt.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge