Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Brannperm er en måte å organisere branndokumentasjonen på for å gi oversikt og brukervennlighet. Vi anbefaler at brannperm utarbeides med tanke på brukeren. Det kan være hensiktsmessig og nødvendig å utarbeide flere brannpermer for samme bygg. Her er det tale om både eiers brannperm, leietakers brannperm (for bruk av virksomhetens brannvernkontakt i det brannforebyggende arbeidet og ved beredskapsarbeid) og brannvernkoordinators brannperm (for bruk av virksomhetenes brannvernkoordinator mht. brannforebygging og ved beredskapsarbeid).

Selv om en brannperm ikke er spesielt komplisert anbefaler vi at de ansvarlige benytter profesjonell bistand til utforming og innhold av brannpermen. (Brannteknisk rådgiver). For ansvarlige med tilstrekkelig innsikt og kunnskap kan man utarbeide egen brannperm. Gode eksempler kan finnes på internett, opplysninger som skal inn i brannpermen kan finnes i brannkonseptet, i salgsoppgaver, arkitekttegninger og forskriftene.

Det finnes i dag flere gode digitale alternativer til den fysiske brannpermen. Disse er likestilt i lovverket, så her kan man fritt velge om man ønsker en perm i hylla eller en løsning via web eller annet.

Eksempel på en Brannperm under:

Eksempel Branndokumentasjon

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge