Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Avhengig av tilgangen på faglig kompetanse i egen organisasjon er det tilrådelig med egen faglig fordypning. De følgende avsnittene tar for seg områder der pålitelig informasjon er gratis tilgjengelig. For fagstudier henviser vi til undervisningsinstitusjonene Høgskolen i Stord/Haugesund(HSH) og Norges Tekniske Universitet i Trondheim (NTNU). Der nettstedene kommer til kort, anbefaler vi direkte dialog med nettestedeierne, da de ofte er behjelpelige med ytterligere bistand.

Myndighetenes nettsteder: Her finner du, i tillegg til lover og forskrifter med veiledning, offentlige utredninger, forskningsrapporter og gjennomtenkte råd.

 • DiBk – Direktoratet for Byggkvalitet forvalter Plan- og Bygningloven.
 • DSB – Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap forvalter Brannloven.

Interesseorganisasjoners nettsteder: Her finner du folkeopplysning om farer og tiltak. Linkene til organisasjoner og virksomheter som er tatt med i boken er ikke sponsede, og organisasjoner som vi ikke har linket til, men som ønsker å bidra med kunnskap og hjelp, er velkommen til å kontakte oss.

 • BFO Interesseorganisasjon for aktørene i bransjen som jobber for bedre forebyggende brannsikkerhet i det Norske samfunn.
 • Brannvernforeningen Stiftelse som jobberNorges uavhengige organisasjon for informasjon om brannvern til folket. Utgir fagbladet Brann & Sikkerhet, holder kurs i varme arbeider og om brannforebygging i virksomheter.
 • Brannteknisk forening Bransjeforening for klassifiserte leverandører av produkter og tjenester i forbindelse med brannslokkemateriell, prosjektering og installasjoner.
 • BFO Interesseorganisasjon for bransjen som jobber for bedre rammebetingelser i brannbransjen
 • Bransjenormer og standarder: Standard NorgeByggforsk.
 • FG Forsikringsbransjens godkjenningsnemd. Aktuell for sprinklerkontroll (ESS), brannalarmanlegg og kontroll av slokkeutstyr.
 • Termbasen Snorre, databasen til Standard Norge for definisjon av terminologi.
 • KBT Kollegiet for brannfaglig Terminologi har en oppslagsbase med faguttrykk som gir enkle forklaringer og hjelper bransjen bruke et mer enhetlig språk.

Virksomheter med faglig relevans: Produsenter og leverandører har mengder av kunnskap om de ulike problemstillingene og om branntekniske løsninger. Med litt sunn skepsis og ved å etterspørre dokumentasjon vil drøfting med ulike firma ofte gi gode løsninger og ideer til en lav kostnad. Det må benyttes leverandører med sentral godkjenning, akkreditert sertifisering, og dokumenterte produkter.

 • FOU laboratorier: SP Fire Researc (Norges brannlaboratorium), Sintef byggforsk har artikler, rapporter og byggdetaljblad som angir fagmessige løsninger.
 • Rådet for vedlikehold av brannslokkeutstyr
 • Forsikringsbransjen: If , Gjensidige og brannløftetStorebrandTryg, våre største forsikringsaktører er opptatt av brannsikkerhet, og har gode råd og mengder av kunnskap som de i stor utstrekning villig deler med kunder og forbrukere. Finans Norge har viktige sentraliserte funksjoner, sjekk link for brannstatistikk og gode råd på nettstedet.
 • Sertifiseringsbransjen: VeritasNorsk Sertifisering har ressurser som kan bistå med sertifisering og revisjon av virksomhetens systemer.
 • Rådgivere (Fortrinnsvis branntekniske rådgivere med sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 og3 i fagområde PRO brann og Kontroll Brannsikkerhet.)
 • Leverandører (Fortrinnsvis leverandører med sentral godkjenning i relevant tiltaksklasse 1-3, fag- og mesterbrev der det er relevant og sertifisering av kvalitetsstyringen ISO 9001 ol.)
Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge