Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


For bygg som inneholder skoledrift, overnatting eller har offentlige kontorer med uoversiktlige rømningsveier, skal det være rømningsplaner slått opp på strategiske steder. Slik kan ukjente finne alternativ rømning i tilfelle brann.

Gode rømningsplaner oppslått på strategiske steder i bygg tjener flere funksjoner. Det primære er å bidra til at kjente og ukjente raskt kan orientere seg og finne rømningsveier og alternative rømningsveier. Videre vil kunnskap om hvilke arealer som er avsatt til rømning, kunne bidra til å holde arealene åpne, tilgjengelige og ryddige. Til sist vil riktig plasserte oppslag med god utforming gi signaler til brukerne om at ledelsen tenker på sikkerheten, og at det forventes at alle tar ansvar.

Utsnitt av noen rømningsplaner – både tegninger og aksjonsplan for rømning og beredskap ved brann)

Eksempel på Rømningsplan under:

Eksempel Rmningsplan

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge