Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Godt grunnlag for å gjøre riktige vurderinger er målrettet innhenting av opplysninger rettet mot en bestemt problemstilling. I en risikoanalyse utpekes hva som skal undersøkes og hvordan, og opplysningene samles og vektes for å gi et riktig bilde av risikoforholdene.

Prosesskart for risikovudering:

Figur 16

Grafisk fremstilling – riskomatrise- av risikoforhold plottet fra risikoanalyse:

Figur 17

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge