Ytelser i prosjekterings- og utførelsesfasen

Dette ivaretas av den tradisjonelle uavhengig kontroll av prosjektering. Det er krav til uavhengig kontroll under tre forutsetninger.
Det første skjer som følge av SAK10 § 14-2:
     a) Bygningsfysikk (PRO og UTF)
     b) Konstruksjonssikkerhet (PRO og UTF)
     c) Geoteknikk (PRO og UTF)
     d) Brannsikkerhet (PRO), (krav gjelder kontroll av brannkonsept)
Det andre skjer når kommunen setter krav til dette etter § 14-3. De kan også sette krav til uavhengig kontroll for Brannsikkerhet UTF. Et bedre alternativ er å sette krav til uavhengig kontroll av PRO/UTF på slokkeanlegg/brannalarm og ledesystem.

Tredje forhold er ikke mange klar over. I VTEK 17 § 11 står følgende om andre typer slokkeanlegg enn preakseptert løsning/sprinkler: «Det er mulig å benytte andre typer automatiske slokkeanlegg enn sprinkleranlegg.
Det forutsetter at det foreligger dokumentasjon i byggesaken som viser at det alternative anlegget vil gi minst likeverdig beskyttelse og pålitelighet som et automatisk sprinkleranlegg utført i samsvar med standardene angitt ovenfor. Samtidig må det dokumenteres at det slokkemiddelet som brukes, ikke kan medføre fare for liv og helse.»

Videre står det til § 11-12: «Når det brukes en standard som ikke er norsk, må relevansen og gyldigheten til standarden vurderes i hvert enkelt tilfelle. Prosjekteringsgrunnlag og spesifikasjon av produkter som er gitt i standardene, må benyttes fullt ut. Deler av ulike standarder kan ikke kombineres. Vurderingen må være dokumentert og tilgjengelig for uavhengig kontroll og tilsyn.»

Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.