Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Dersom det skal være kontroll av utførelse, må man påse at det foreligger dokumentasjon på utførelse av valgte løsninger i henhold til brannsikkerhetsstrategi/brannkonsept, og at arbeidet har vært kvalitetssikret. Påse at det foreligger reell produktdokumentasjon, og at utførelsen er i henhold til monteringsanvisning fra valgte leverandør. Påse at det foreligger tilstrekkelig FDV dokumentasjon for bruksfasen.

Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge