Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Dette kan skje etter at bygget har fått ferdigattest eller har hatt midlertidig brukstillatelse over flere år. Alternativ må det være grunnlaget for at det skal søkes om ferdigattest, og endring blir søknadspliktig.

Begge deler krever at det gjøres en tilstandsanalyse/tilstandsvurdering av en RIBr, en som ikke har prosjektert bygget i utgangspunktet. Forutsetninger og begrensninger som gjaldt for bygningen den gang nåværende bruk ble lovlig etablert er:


  • hvordan konstruksjoner, tekniske installasjoner og bruk av bygningen samsvarer med de kravene og forutsetningene som lå til grunn for byggetillatelsen
  • hvordan organisering, sikkerhetsmål og plikter innen brannvernarbeidet er kjent av eier og den enkelte bruker
  • hvordan kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger er ivaretatt
  • hvordan eiers og brukers helhetlige og oversiktlige arbeid med brannsikkerheten (systematisk sikkerhetsarbeid) i form av brannøvelser, opplæring, kontroll og vedlikehold er ivaretatt
  • hvordan rutiner som sørger for brannsikker bruk av bygningen er ivaretatt
  • hvordan dokumentasjon av eiers og brukers systematiske sikkerhetsarbeid er ivaretatt.


    Generelt skal man kunne legge fram dokumentasjon på valgte løsninger, uavhengig av gjeldende forskrift da bygningen ble oppført eller når byggetillatelsen ble gitt.

    Bygninger skal prosjekteres og driftes slik at man ivaretar alle aktuelle krav i regelverket, både i byggefasen og i bruksfasen. Kontroll av bygning bør oversiktlig liste opp hvilke lover og forskrifter som har regulerte brannsikkerhet i prosjekteringsfasen, byggefasen og bruksfasen. Hvis det har vært gjennomført ombygginger eller endringer i bygningen, de byggereglene som gjelder på endringstidspunktet være ivaretatt.
Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge