Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


På generell basis bør NS 3418 (Norsk Standard, 2020) «Konkurransegrunnlag med ytelses- beskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag — Struktur og innhold» inngå.

Det er også utarbeidet en standard (Norsk Standard, 2017) «NS-EN 16763; Tjenesteleveranser for brann- og sikkerhetssystemer» som kan legges til grunn. Denne må i så fall benyttes med forsiktighet, da den verken er lett å forstå eller har et begrepsapparat som vanligvis benyttes i norsk sammenheng.

I tillegg har (Rådgivende Ingeniørers Forening, 2020) (RIF) gitt ut noen andre ytelsesbeskrivelser for rådgivere, som gjerne kan benyttes ved grensesnitt og samspill andre fagområder.

Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge