Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Det er ansvarlig søker som har ansvaret med å forslå denne, men det er prosjekterende og utførende som må gå god for eller korrigere klassen. Det er ellers viktig å legge merke til at

                                                                                                                                                                                 

endelig plassering av tiltaksklasser, er det kommunen som har ansvaret for å godkjenne etter SAK10 § 9-3. Som kjent godkjenner ellers ikke kommunen noe i byggesak.

Tiltaksklasseinndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og mulige konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet. Tabell i VSAK 10 § 9-4 ble fjernet juni 2021, slik at det nå i større grad må legge til grunn brukers behov, risiko og sårbarhet for plasseringen i Ttkl. Dette betyr også at enkel kvalitativ fraviksanalyse, nå ikke automatisk fører til Ttkl. 3.

«Tiltaksklasse 1 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, og der mangler eller feil ved tiltaket fører til mindre konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.

Tiltaksklasse 2 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av

       a) liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til middels til store konsekvenser for                    helse, miljø og sikkerhet, eller
       b) middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til små til middels konsekvenser for              helse, miljø og sikkerhet.

Tiltaksklasse 3 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av

         a) middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til store konsekvenser for helse,                      miljø og sikkerhet, eller
         b) stor kompleksitet og vanskelighetsgrad.»

Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge