Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


I denne fasen sluttføres brannteknisk prosjektering, etter relevante søknader om igangsettingstillatelse. Endringer initiert av andre rådgivere som påvirker ferdigstilt brannkonsept må varsles brannrådgiver, som må vurdere behov for analytisk prosjektering. Det er normalt ingen prosjekteringsytelser i fasen, men kan ha en rekke spesielle ytelser etter avtale.

Detaljprosjektering må dokumentere at løsningene oppfyller ytelsene. Produksjonsunderlaget må beskrive løsninger slik at de utførende skjønner hva de skal gjøre

Dokumentasjon fra detaljprosjekteringen og utførelsen, som blant annet må omfatte:

  • oppbygging (skjemategninger) av og funksjonalitet til branntekniske installasjoner, inklusivoversikt over forutsetninger relatert til ettersyn, kontroll og vedlikehold
  • produktdokumentasjon (sertifikater, godkjenninger og produktdatablader)

    Det anbefales at det er den ansvarlige prosjekterende for brannsikkerhetsstrategien som tilrettelegger og samler denne dokumentasjonen.
    Endret ytelse/funksjonsbeskrivelse, må normalt føre til oppdatering av brannkonsept og branntegninger.
Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge