Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Utførende skal i utgangspunktet følge de anvisninger som følger av arbeidstegninger og beskrivelser utarbeidet av den detaljprosjekterende. Dersom detaljprosjekteringen åpner opp for alternative fabrikat, så er det en forutsetning at de produkter som velges innehar de ytelser som detaljprosjekterende har skissert (luminans, størrelser, type piktogram, etc).

Når et ledesystem er installert i et tiltak, så må det etableres et sett som-bygget tegninger som kan anvendes som grunnlag for kontroll, ettersyn, drift og vedlikehold i bruksfasen. Dersom de endelige som-bygget tegningene er avvikende fra arbeidstegningene utarbeidet av detaljprosjekterende, så må den utførende dokumentere at endelig løsning tilfredsstiller det ytelsesnivå som er prosjektert for tiltaket.

Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge