Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Når de detaljprosjekterende skal velge løsninger og komponenter (fabrikat, kvaliteter, e.l.) så må de passes på at de valg som gjøres ikke bidrar til å redusere det sikkerhetsnivået som brannteknisk konsept angir. Detaljprosjekterende må dokumentere at følgende parametervalg ivaretar ytelsesnivået gitt i brannteknisk konsept:

  • Ledeytelse til ledesystemet (enten dette er iht. NS 3926, eller andre likeverdige standarder)
  • Ladeytelsen der ledesystemene er avhengig av belysningsnivået til ladelyset

Detaljprosjekterende skal finne rette produktene samt plassere ut komponentene slik at de oppnår den funksjonalitet som brannplaner, rømningsplaner og brannteknisk konsept beskriver. For å oppnå dette må det utarbeides arbeidstegninger som er målsatt der produktene er utplassert. I den sammenheng så kan den detaljprosjekterende foreta fravik fra standarden, men kun under forutsetning av at ytelsesnivået ikke forringes. Eksempel på denne type fravik er:

  • bredde på linjer
  • bruk av dotter
  • plassering av linjemerking (linjer eller dotter) i forhold til innredning, avstand fra vegger, dører og hindringer i flukt og rømningsveiene
  • bruk og plassering av vertikal (omfang)
  • bruk av dørklinkebeslag (omfang)

Dersom arbeidstegninger og detaljbeskrivelser av ledesystemet som skal installeres er avvikende fra brannplaner, rømningsplaner og brannteknisk konsept utarbeidet i forprosjektet av brannteknisk prosjekterende, så må det kontrolleres at ikke sikkerhetsnivået som skal tilfredsstilles vil bli redusert.

Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge